Etusivu » Pandemian riskien arviointi

Riskien arviointi päivitettävä koronapandemian aikana

Jaa sivu:

Riskien arviointi pandemian aikana vaatii tiivistä päivittämistä. Yrityksen tunnettuja riskejä varten laadittu varautumissuunnitelmakin on syytä käydä samassa yhteydessä läpi. Koronaviruksen aiheuttama pandemia on todistanut, että kriisitilanteessa tapahtumien vyöry on nopeaa, ja kriisin edetessä tilanteet vaihtelevat lähes päivittäin. Eikä poikkeustilanteen loppu ole tiedossa.

Tämä asettaa suuria vaatimuksia työn vaarojen jatkuvalle tunnistamiselle ja uusien riskien arvioinnille ja hallitsemiselle. Työturvallisuus on koetuksella aivan eri tavoin kuin normaalitilanteessa.

Päätösten tulva

Kuten Covid-19 -viruksen leviäminen on osoittanut, niin yrityksiä, yhteiskuntaa ja yksilöä koskevia päätöksiä tehdään runsaasti. Päätöksenteon seuranta on yrityksessä järjestettävä toimivasti, ja uusista määräyksistä, rajoituksista ja lopulta niiden vähittäisestä purkamisesta on työturvallisuuden tason säilyttämiseksi informoitava henkilöstöä kattavasti.

Koska kyse on työturvallisuudesta, on pandemian aikaiseen riskien arviointiin hyvä ottaa yhteistyökumppaniksi myös työterveyshuolto. Jos suojautumisesta, altistumisesta ja sairauden tunnusmerkeistä on epäselvyyttä, terveydenhuollon ammattilaiset osaavat auttaa.

He voivat myös konsultoida esimerkiksi suojavarusteiden, -laitteiden ja lähikontaktien tarpeesta ja määrittelemisestä työpaikalla. He voivat auttaa myös riskiryhmien erityisessä suojelemisessa ja suojaamisessa.

Työnantaja määrittelee kohonneen riskin

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on määritellyt pandemian aikaiset riskiryhmät. Työnantajan tehtävä on määritellä työt ja työtehtävät, missä Covid-19 riski on kohonnut muuhun väestöön nähden.

Tällaisia töitä ovat esimerkiksi terveydenhuollon tehtävät ja monet asiakaspalvelutehtävät. Jos riskiarviointi tuottaa vaikeuksia, on paras kääntyä työterveyslääkärin tai vastuuhoitajan puoleen.

THL:n määrittelemiä riskiryhmiä ovat henkilöt, jotka ovat yli 70-vuotiaita ja sen lisäksi henkilöt, joilla on jokin seuraavista:

 • vaikea-asteinen sydänsairaus
 • huonossa hoitotasapainossa oleva keuhkosairaus
 • diabetes, johon liittyy elinvaurioita
 • krooninen maksan tai munuaisen vajaatoiminta
 • vastustuskykyä heikentävä tauti kuten aktiivisessa solunsalpaajahoidossa oleva leukemia tai lymfooma (ei ylläpitohoito)
 • vastustuskykyä voimakkaasti heikentävä lääkitys (esimerkiksi suuriannoksinen kortisonihoito).

Näihin ryhmiin kuuluminen saattaa edellyttää työn uudelleen järjestämistä pandemian aikana.

Työterveyden ja työturvallisuuden uudet haasteet

Koronavirus aiheuttaa uusia haasteita työturvallisuudelle ja -terveydenhoidolle

 • riskien arviointia päivittäin 
 • tilanteen muuttumista seurattava tiiviisti
 • työnantajan velvollisuus on laatia tarvittavat ohjeet ja 
 • menettelytavat uudessa tilanteessa.

Työturvallisuuteen pandemiatilanteessa tulee uusia elementtejä

 • altistuminen virukselle on pyrittävä estämään
 • rajoituksia henkilökontakteihin
 • etätyön mahdollisuus selvitettävä
 • huolehdittava tehostetusta siivouksesta ja hygieniasta 
 • pisarasuojien asettaminen
 • rajoituksia taukotilojen käyttöön

Työnantajan velvollisuus on pitää luetteloa työntekijöistä, jotka ovat altistuneet työssä Covid-19 -virukselle. Työnantajan ja työterveyshuollon yhteistyöllä on hyvä arvioida riskit mitä esimerkiksi lähikontaktit työssä aiheuttavat.

Pandemian riskien arviointi

Alla esimerkki pandemian riskien arviointi -lomakkeesta Pro Työturva -palvelussa (löytyy myös Pro Varautuminen -palvelusta).

Lisätietoa Pro Varautuminen palvelusta: www.varautumissuunnitelma.fi

Linkkejä aiheesta

Kysymyksiä ja vastauksia koronasta ja työsuojelusta – tyosuojelu.fi

Työsuojelu – kysymyksiä ja vastauksia – tehy.fi

Vakavan koronavirustaudin riskiryhmät – thl.fi

Miten yrityksen tulisi varautua koronavirukseen? – op.fi

Miten riskiryhmään kuuluva voi työskennellä epidemian aikana? – yle.fi

Mitä työlainsäädännön muutokset tarkoittavat työntekijän kannalta – akava.fi

Scroll to Top